Höstkonsert 2020
Watch unlimited for 30 days
All ages • Music • 57 min

Stockholms Gosskörs Diskantkör, Konsertkör, Målbrottskör samt Stockholms Gosskörs Veterankör ger en höstkonsert, inspelad i Nacka Aula den 16 oktober 2020.


Dirigenter: Karin Skogberg Ankarmo, Magnus Bergman och Roland Nilsson

No comments
(Unlock video to read comments)