Ta makten över din stress – Långsiktiga strategier
Titta när du vill, hur många gånger du vill
Alla åldrar • Föreläsning • Kurs • Hälsa

Denna föreläsning handlar om hur du tar makten över din stress. Föreläsningens fokus är hur du kan arbeta på längre sikt med att skapa ett hållbart liv för dig själv.

Sjukskrivningarna för utmattningssyndrom ökar lavinartat, men det går att leva ett balanserat liv långt ifrån stress och utbrändhet. Den här föreläsningen hjälper dig att göra just det, eller att hjälpa andra om du är chef eller arbetsledare. Det finns ingen snabb och enkel lösning för att lyckas skapa ett liv i balans, men det går! Forskning tillsammans med konkreta tips och strategier varvas med Andreas egna erfarenheter.

Föreläsningen är den ena av två fristående delar som baseras på Andreas föreläsning och bok ”Ta makten över din stress”.


Ur innehållet:

* Hur en obalans skapar burnout eller boreout

* Hur du hanterar stress från dåtid och framtid

* Därför ska du skriva ner din verkliga belastning

* Låt inte stress bli det normala

* Självkänsla – den bästa muren mot stress


Längd: 37 minuter

Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)