Titta obegränsat i 2 dagar
over-7 • Teater • Show • 29 min

Med utgångspunkt i Newtons tredje lag, som beskriver förhållandet mellan aktion och reaktion, har 3rd fokus på människans handlingar och dess konsekvenser.

Vad händer när vi stöter samman?Vad händer när våra privata sfärer möts??

Vilken effekt har våra handlingar som individer, samhälle och kultur på ett globalt plan? Kommer våra förfäders val eller icke val ifatt oss? Kommer vår livsstil och konsumtion påverka oss inom vår livstid? Även om vi är förbundna med varandra, vår miljö och vår planet och bandet inte alltid är omedelbart synligt, så är vi i gemenskap och organism tätt sammanflätade och betydande i varandras världsbilder.

Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)