Praktiskt Självledarskap, 2019
Titta när du vill, hur många gånger du vill
Alla åldrar • Föreläsning • 2h 23 min

Du lär dig bland annat följande:

1 Överbrygg gapet mellan där du är och där du vill vara.

2 Positiv psykologi, varför hur vi mår påverkas än mer än bara våra tankar.

3 Använd fysisk aktivitet för att optimera ditt mående. och din kapacitet.

4 Bemästra triggers, hur du snabbt kommer upp på banan

5 Lär dig genomskåda känslovillor

6 Krossa inflytandet från dina tvivel

7 Effektiva sätt att hanterr surdegar och energitjuvar

8 Forma nya tankebanor

9 Använd språket för optimal kommunikation med dig själv och andra.

10 Vad krävs för att du ska kunna Ta dig dit du vill?

11 Vilka steg behöver du gå igenom för att nå fram?

12 Kapacitet att leva

13 Skillnaden mellan vanans kraft och tankens makt.

14 3 steg för att installera en ny vana.

15 Förebilder

16 Dina relationer - Den viktigaste resursen för framgång och välmående.

Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)