Praktiskt självledarskap - Del 1, Rival, Stockholm
Titta när du vill, hur många gånger du vill
Alla åldrar

Praktiskt självledarskap del 1, Rival, Stockholm 2018-10-02


I den här föreläsningen ger dig Jesper Caron tonvis med viktiga faktorer kring varför vi mår som vi mår. Från den positiva psykologin vet vi idag att måendet påverkas av mer än bara våra tankar. Har du också varit med om att du känner på ett visst sätt men innerst inne vet du att det du känner är fel? Genom att träna ditt beteende kan du också låsa upp nya möjligheter som tidigare var omöjligt. Lär dig att använda triggers till din fördel så att du gör det där som du verkligen vill göra.


Du lär dig bland annat följande:

1 Överbrygg gapet mellan där du är och där du vill vara.

2 Positiv psykologi, varför hur vi mår påverkas än mer än bara våra tankar.

3 Använd fysisk aktivitet för att optimera ditt mående. och din kapacitet.

4 Bemästra triggers, hur du snabbt kommer upp på banan

5 Lär dig genomskåda känslovillor

6 Krossa inflytandet från dina tvivel

7 Effektiva sätt att hanterr surdegar och energitjuvar

8 Forma nya tankebanor

9 Använd språket för optimal kommunikation med dig själv och andra.Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)