Skillnaden som gör skillnaden
Titta när du vill, hur många gånger du vill
Alla åldrar
1 timme 40 minuter Vad driver oss? Hur påverkar våra innersta värderingar vårt beteende? Hur tar jag mig lätt från fokus på problem till alternativ och lösningar? I “Skillnaden som gör skillnaden” går Kjell genom hur vi valt våra sanningar och hur vi konkret kan förändra dem. Även vad som motiverar oss och hur vi skapar ett orubbligt självförtroende. Detta är en stream från DVD-versionen.
Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)