Värdedriven utveckling och DevOps
Titta när du vill, hur många gånger du vill
Alla åldrar

Workshopen vänder sig till dig som vill ha mer kunskap på en teoretisk nivå, samt förstå hur DevOps som metod hänger ihop med ett värdedrivet arbetssätt.

Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)