Den som skrapar minst får...
Titta när du vill, hur många gånger du vill